Παράλειψη συνδέσμων

Display Ads

Increase the exposure of your brand with classic banner ads.

What is Display Advertising?

Display advertising is a form of digital advertising that involves displaying promotional content on websites, apps, and other online platforms. This content can take various forms, including banner ads, video ads, and rich media ads. It can target specific audiences based on location, demographics, and interests.

One of the main benefits of display advertising is that it allows advertisers to reach a large and diverse audience. Because display ads can be placed on a wide range of websites and apps, they can be seen by many people, making them an effective way to reach a broad audience. Display advertising can also be highly targeted, allowing advertisers to reach specific audiences based on various factors. This can make it more effective at driving conversions and getting the right message in front of the right people.

Display advertising can be a powerful tool for advertisers looking to reach a large and diverse audience and visibly and effectively promote their products or services effectively.

Boost Your Online Success

Create successful Display campaigns in all major industries, niches, and locations.

eCommerce Sales

Boost your e-shop locally or internationally, find
new customers and receive new orders.

Επισκεψιμότητα ιστότοπου

Boost your website’s online presence, get
new visitors and increase engagement.

Mobile Apps

Boost your mobile app’s downloads and
installs on Google Play and App Store.

Affiliate Links

Boost your revenue from affiliate programs
and networks, and monetize your links.

Brand Awareness

Boost your brand’s awareness and recognition,
in a brand-safe environment.

Video Views

Boost your YouTube and Instagram videos,
and get new fans, subscribers, and likes.

Lead Generation

Boost your lead generation and conversions
with our RTB advertising platform.

Social Media

Boost your social media presence, and
gain followers, subscribers, and likes.

Boost Anything!

Boost any mainstream advertising goal and
strategy, just let us know how we can help.

Visitor Targeting Options

Γεωγραφική στόχευση

Receive visitors from specific
countries, states or cities.

Category Targeting

Target your product or service for
specific industries or topics.

Στόχευση προγράμματος περιήγησης

Λάβετε επισκέπτες από συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης
ή κάντε μια λίστα εξαιρέσεων.

Στόχευση συσκευής

Στοχεύστε κινητά, tablet και επιτραπέζιους υπολογιστές
συσκευές μέσω λειτουργικών συστημάτων.

Domain Targeting

Receive traffic from targeted
domain names and sources only.

App Targeting

Make a whitelist and receive visitors
from targeted apps only.

Carrier Targeting

Target audience by specific
carriers and Wi-Fi connections.

Supply Targeting

Run your campaigns on Web
or In-app inventory types.

Get Your Bonus

Reach Advertising Goals 28% Cheaper

Διαφήμιση μέσω προγραμματισμού

Programmatic advertising is a form of digital advertising that uses algorithms to automate the buying and selling of ad space. It allows advertisers to target specific audiences and track the effectiveness of their campaigns in real time.

One of the main benefits of programmatic advertising is that it allows for more efficient and effective ad targeting. Because programmatic advertising uses data and algorithms to target specific audiences, it can be more effective at reaching the right people than traditional forms of advertising.

RapidHits programmatic advertising can be more cost-effective than traditional ad networks because it allows advertisers to connect and bid on multiple ad spaces in real-time, which can help to get better prices.

Φτάστε τους στόχους σας με τα RapidHits

Χρειάζεστε περισσότερες πωλήσεις, δυνητικούς πελάτες ή επισκεψιμότητα ιστότοπου; Είστε στο σωστό μέρος!
Εγγραφείτε για έναν δωρεάν λογαριασμό και ελάτε να αναπτύξουμε την επιχείρησή σας μαζί.