ข้ามลิงก์

บันทึกประจำรุ่น

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คุณสมบัติใหม่ และการแก้ไขข้อบกพร่อง

RapidHits DSP

RapidHits DSP

v7.2.4

RapidHits AIO

RapidHits AIO

เวอร์ชัน 3.9.2